Aantrekkelijke premiekorting werkgevers

Voor kleine werkgevers wordt het in de toekomst aantrekkelijker om een dienstverband aan te gaan met kwetsbare groepen.
De ministerraad heeft ingestemd met een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin een aanpassing wordt aangekondigd. Dit betreft een premiekorting die kleine werkgevers kunnen toepassen om werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

Op dit moment kunnen kleine werkgevers nog niet optimaal profiteren van de premiekorting. Dit komt, omdat de af te dragen premies vaak lager zijn dan de zevenduizend euro aan premiekorting. In dit geval heeft de werkgever geen recht op het volledige bedrag. Met de brief komt er een aanpassing in de uitvoering, waardoor werknemers uit kwetsbare groepen meer kans maken op werk. Zowel kleine als grote werkgevers kunnen in de toekomst in gelijke mate gebruik maken van de regeling.

De premiekorting wordt nu nog via de maandelijkse loonaangifte ontvangen. Hier wordt er een veranderingen in gebracht, omdat deze premiekorting in één keer na afloop van het jaar, door de Belastingdienst wordt overgemaakt. Op deze manier kunnen kleine werkgevers optimaal profiteren van het financiële voordeel.

De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2016.

15 februari 2015 Actueel