Archief

Aanzienlijk verschil in behandeling van fysieke en digitale producten

Het verschil tussen het kopen van een fysieke en digitale krant is groot. Dit is het geval indien er naar het btw percentage wordt gekeken. Voor digitale PDF-kranten geldt het hoge btw-tarief, terwijl dit anders is bij fysieke kranten. Dit verschil

15 februari 2015 Actueel

Aantrekkelijke premiekorting werkgevers

Voor kleine werkgevers wordt het in de toekomst aantrekkelijker om een dienstverband aan te gaan met kwetsbare groepen. De ministerraad heeft ingestemd met een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin een aanpassing wordt aangekondigd. Dit betreft

15 februari 2015 Actueel