Administratieve organisatie

Administratieve organisatie speelt zich af binnen organisaties. Een organisatie kan gedefinieerd worden als een samenwerkingsverband van mensen die met behulp van de inzet van middelen (input) een bepaalde prestatie leveren (output) om daarmee een doelstelling te bereiken. In deze definitie zijn een aantal kernwoorden gebruikt. Dit betreft de volgende:

Samenwerkingsverband

Een samenwerkingsverband ontstaat, indien natuurlijke personen besluiten om samen te werken. Binnen een organisatie staat samenwerken altijd centraal. Indien dit niet op een optimale manier gebeurt, ontstaan er problemen. Het is aan het topmanagement van een organisatie om de werknemers zo goed mogelijk te laten samenwerken.

Input

De input binnen een organisatie is van essentieel belang. Input is nodig om de output te kunnen produceren. Indien er een bepaald punt van input ontbreekt, kan er ook niet gesproken worden van output. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vier verschillende soorten input:

  • Geld;
  • Goederen;
  • Mensen;
  • Informatie.

Geen enkel organisatie kan draaiende worden gehouden zonder geld. Dit is dus van vitaal belang. Geld kan op verschillende manier verkregen worden. Hierbij richten wij ons op twee manieren. Dit kan door middel van eigen vermogen, dat afkomstig is van de eigenaren. Ook kan geld afkomstig zijn van derden, dit kan de bank zijn. Indien dit deel aanwezig is, kan er overgestapt worden naar goederen. Dit is het uiteindelijke product van de organisatie. de output moet op één of ander manier wel tot stand worden gebracht. Hierin komt de factor ‘mensen’ naar voren. Het gaat dan voornamelijk om de arbeid die zij verrichten. Zonder dit zou er geen output zijn en tevens ook geen sprake van een organisatie. Tenslotte complementeert informatie de verschillende soorten input. Indien de mensen door middel van arbeid een product willen vervaardigen, moeten zijn informatie binnenkrijgen. Dit betreft directe gegevens voor het vervaardigen van een product en het bedienen van machines en dergelijke. Daarnaast kan er ook om ander soort informatie gevraagd worden. Hier gaat het om het topmanagement die de organisatie bestuurt. Zij analyseren bepaalde rapportages om tot beslissingen te komen.

Output

De output is al eerder genoemd en refereert naar de producten, die door  middel van arbeid worden vervaardigd.

De administratieve organisatie is een belangrijk onderdeel. Het inrichten hiervan en de werking hiervan monitoren zijn dagelijkse werkzaamheden. Samen met u zetten wij een degelijke administratieve organisatie neer. Dit proces is één en al maatwerk. Immers is elke organisatie anders. Dit maakt het dan ook uitdagend voor onze medewerkers om samen met u, de processen en procedures in te richten.

De volgende diensten bieden wij u:

  • Vrijblijvend gesprek om uw organisatie te verkennen;
  • Inrichting van de administratieve organisatie;
  • Het bespreken van de huidige processen en procedures en eventueel veranderingen doorvoeren.
5 september 2014