Aanzienlijk verschil in behandeling van fysieke en digitale producten

Het verschil tussen het kopen van een fysieke en digitale krant is groot. Dit is het geval indien er naar het btw percentage wordt gekeken. Voor digitale PDF-kranten geldt het hoge btw-tarief, terwijl dit anders is bij fysieke kranten. Dit verschil zorgt voor vraagtekens bij de Tweede Kamer en staatssecretaris Wiebes (financiën). Beide partijen kunnen zich niet vinden in het onderscheid tussen fysieke en digitale kranten dat nu wordt gemaakt in de btw. De ratio achter een verlaagd btw-tarief op papieren kranten, boeken en tijdschriften is immers geen andere dan bij de exacte digitale kopieën ervan. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.

De EU-btw-regelgeving staat een laag btw-tarief voor PDF-kranten (nog) niet toe. Wiebes geeft in zijn brief aan zich in Europa hard te zullen maken voor een verlaagd btw-tarief op digitale kranten, boeken en tijdschriften. Hierover is er inmiddels een brief verzonden naar de Europese commissie.

15 februari 2015 Actueel