Gedragscode

Het hanteren van een gedragscode binnen Henery’s Financial Advice is voor ons van groot belang. Als professionele organisatie verwachten cliënten van ons een zekere mate van verantwoordelijkheid. Dit geldt voor alle werknemers werkzaam binnen onze organisatie. Dit is dan ook de reden dat al onze medewerkers goed op de hoogte moet zijn van de gedragscode binnen de organisatie. Met onze gedragscode proberen we één lijn te creëren. Wij vinden het van belang dat alle neuzen één richting op wijzen.

In onze werkomgeving horen wij ons aan bepaalde wet- en regelgeving te houden. De gedragscode binnen Henery’s Financial Advice is ingebakken in de kernwaarden.

Kernwaarden

De kernwaarden van Henery’s Financial Advice bestaan uit opvattingen over wat wenselijke gedragingen zijn binnen onze organisatie. Wij proberen de kernwaarden kwalitatief hoog te houden door het gedrag van onze medewerkers regelmatig te toetsen. Onze medewerkers moeten zich ervan bewust zijn dat zij over bepaalde eigenschappen moeten beschikken om bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van onze service.